Müügitingimused

E-POE KASUTUSLEPING

Kumalane OÜ (edaspidi teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab ligustica.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).


1. ÜLDINE

1.1 Ligustica.ee (edaspidi e-pood) on teenuse osutaja poolt loodud e-pood, mille vahendusel toimub toodete müük teenuse kasutajale.
1.2 www.ligustica.ee (ligustica.ee) on teenuse osutajale registreeritud domeen.
1.3. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ning teistest Eesti Vabariigi õiguaktidest
1.4. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
1.5. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult teenuse kasutajale.
1.6. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud. 


2. HINNAD

2.1 Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.


3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 Kõik laos olevad tooted tarnitakse üle Eesti teenuse kasutaja poolt valitud tarnepäeval. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda vastavalt lao hetkeseisule või tehniliste probleemide tõttu e-poe programmides.
3.2 Kõikidel tootelehtedel on kirjas vastava toote laoseis „Laos“ või „Laost otsas“. Kui toode on märgitud „Laost otsas“,siis teenuse kasutajat teavitatakse tarneajast. 
3.3 Kui toode puudub laost või on ilmne, et tegelik tarneaeg on pikem kui tootelehel toodud või tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või toote eest makstud raha tagastatakse. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tarne kuupäeva.
3.4 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.5 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi/krediitkaardi vahendusel või ettemaksu arve alusel 100%.
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Teenuse osutaja teostab müügi pärast E-poe kaudu tellimuse esitamist ning selle eest tasumist. Peale tellimuse vormistamist saadetakse teenuse kasutajale e-mailile tellimuse kinnitus või ettemaksuarve, ettemaksuarve kuulub tasumisele 100%. Kaup väljastatakse peale raha laekumist Kumalane OÜ arveldusarvele.
3.9 Käesolev kasutusleping loetakse sõlmituks arvates ettemaksuarve või pangalingi järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Kumalane OÜ arvelduskontole.


4. KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1 Peale käesoleva lepingu jõustumist toimetatakse tooted teenuse kasutajale kohale tellimuse vormistamisel sisestatud andmetest lähtuvalt. Palume kindlasti kontrollida, kas aadress ja kontaktandmed on õiged.
4.2 Kauba tarne viisideks on “Tulen ise järgi”, “DPD kuller”, “Omniva pakiautomaat”.
4.3 Kauba tarneks “Tulen ise järgi” valides, nõustub klient valitud tarnepäeval kaubale järgi tulemisega. Vajadusel on võimalik enne tellimuses valitud tarnepäeva e-kirja teel leppida kokku kliendile sobiv uus tarnepäev.
4.4 Mesilasemad toimetatakse kliendini Eesti Vabariigi piires DPD kulleriga, kui mesilasemade tarneks on valitud “DPD kuller”. Mesilaste sööda tarnitakse kliendile sobivasse Omniva pakiautomaati, kui mesilaste sööda tarneks on valitud “Omniva pakiautomaat”.
4.5 Kui kasutaja poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma kasutajaga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
4.6 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Teenuse osutaja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.7 Tooted tarnitakse kulleri vahendusel kasutajale koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral teha kulleri saatelehele vastav märkus. Kulleri teenuse puhul palume vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile info@ligustica.ee, lisades kirjelduse, kuidas ja millal oli puudus avastatud või tekkis ning lisama ka fotod defektist, hiljemalt ühe (1) kalendripäeva jooksul toote kättesaamisest. Vigastatud toode asendatakse või lepitakse kasutajaga kokku muu hüvituse viis.5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@ligustica.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab teenuse osutajani peale lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu 6. peatükile „Tagastusõigus“.
5.3 Teenuse osutaja kannab teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
5.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.


6. TAGASTUSÕIGUS

6.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus kauba kätte saamisest.
6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata, tagastamisel tuleb lisada tootele originaalarve.
6.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastavasisuline kiri e-mailile info@ligustica.ee.
6.4 Lepingust taganemisel tuleb teenuse kasutajal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
6.5 Tagastamisel kantakse teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamisest, tagastamisele ei kuulu postikulu, välja arvatud käesoleva osa punktis 6.8 nimetatud juhul.
6.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kõik kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud teenuse kasutaja tellimusele (ümbervahetusõigus).
6.8 Tellimusele mittevastavad kaubad on õigus ümber vahetada 14 päeva jooksul.
6.9 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutuslepingu punktides 6.1-6.4 toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustatud kaupade tagastamisega seotud kulud katab teenuse kasutaja.7. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1 Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
7.2 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist andmesidet ning turvasüsteeme. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab teenuse kasutaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
7.3 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Maksekeskus AS turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Maksekeskus AS serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Maksekeskus AS-s paiknevas serveris.
7.4 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
7.5 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.6 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.7 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
7.8 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada.
7.9 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.10 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata pakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.


8. VASTUTUS

8.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
8.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
8.3 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest teenuse osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
8.4 Teenuse osutaja ei vastuta teenuse kasutajale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida teenuse osutaja ei saanud mõjutada ning mille saabumist teenuse osutaja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). 


9. ERIMEELSUSED

9.1 Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 


10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisel klikades nupule „Estian tellimuse”, nõustub teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

Kumalane OÜ

Kehtib alates 01.01.2019